Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Dane będą przetwarzane w czasie, w którym można wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który Administrator jest zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż Klient zgłosi sprzeciw wobec ich przetwarzania w tym celu.

1. Cele przyjętej Polityki Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domeniewww.intermal.pl (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez Intermal Opakowania Sp.J. Administratorem danych osobowych jest Intermal Opakowania Sp.J. Marcin Malewski, Ewelina Malewska z siedzibą pod dresem: ul. Inwestycyjna 10, 41-208 Sosnowiec

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
1. Komunikacji związanej z obsługą pytań, zapytań ofertowych i zamówień, oferowanych przez podmiot (kontakt telefoniczny, mailowy, formularz kontaktowy naszego serwisu itp.)
2. Przy obsłudze reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń
3. W celach analitycznych lub statystycznych
4. Kierowania do Państwa treści marketingowych (dostarczanie komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies, dane analityczne oraz marketing bezpośredni)

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika
Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku, mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.
2.1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym, korzystając z rozwiązania standardowego Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google znajduje się pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ .
Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
2.2. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
2.2.1. W celu wysłania zapytania o ofertę produktową na oferowane przez Administratora produkty. Użytkownik może jednorazowo uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jego wypełnienie podając adres email oraz rodzaj działalności (tj. restauracja, pizzera, firma cateringowa itp. ). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.
2.2.2. Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub telefonu. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e-mail i/lub numer telefonu. Dane wykorzystywane sią tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadanie przez Użytkownika.
2.3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy przesłać wniosek na adres intermal@jednorazowe.pl

3. Pliki Cookies i sposób ich wykorzystania
Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywanie są pliki cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW. Cookies używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
1. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
2. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
3. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
4. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Dane osobowe Użytkowników w związku z przechowywaniem plików cookies są profilowane (na podst. Art. 4 pkt. 4 RODO).

4. Zabezpieczenia
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”).
, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. Zm.).
Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Zmiany w Polityce Prywatności
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

6. Prawa wynikające z RODO
Zgodnie z RODO – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z 27.04.2016 Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– usunięcia swoich danych
– ograniczenia przetwarzania swoich danych
– bycia anonimowym
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– przenoszenia danych
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
– poprawiania swoich danych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– bycia powiadomionym o wycieku danych
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 4 RODO dane mogą być profilowane.

7. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: intermal@jednorazowe.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
W przypadku nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.